Profilaktyka

Szkolili księży z dekanatu Katowice- Bogucice

To już kolejne z cyklu spotkań Policji z duchowieństwem katowickich parafii. Tematem spotkania było rozpoznawania symptomów przemocy domowej, z uwzględnieniem systemu pomocy na terenie naszego miasta. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu księży z dekanatu Katowice- Bogucice.

St. asp. Adrianna Mazur z Zespołu Profilaktyki Społecznej przeprowadziła szkolenie dla księży z Dekanatu Katowice- Bogucice z zakresu zapobiegania i rozpoznawania symptomów przemocy w rodzinie. Policjantka omówiła też zagadnienia związane z procedurą „Niebieskie Karty”- procedurą pomocową skierowaną do rodzin dotkniętych przemocą.  Przekazane informacje skierowane były do księży, jako osób mających duży wpływ społeczny i osób, do których parafianie zwracają się o pomoc. Podczas spotkania omówiono również zarys planowanych działań, które są związane ze wspólnym projektem Policji i katowickiego Duchowieństwa pn.: „Razem z parafiami miasta Katowice”. Projekt ten zakłada włączanie się we wspólne przedsięwzięcia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Katowic, a także działania profilaktyczne, ukierunkowane na zagrożenia występujące w poszczególnych parafiach. 

Spotkanie w dekanacie Katowice- Bogucice było możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z przedstawicielem Kurii Metropolitarnej – Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa - ks. Romanem Chromy oraz Komendantem Miejskim Policji w Katowicach – insp. Pawłem Barskim. Porozumienie otworzyło wiele nowych kierunków umożliwiających zacieśnienie wspólnych przedsięwzięć w zakresie działań profilaktycznych, antyterrorystycznych oraz wymiany informacji o bieżących zagrożeniach.

Powrót na górę strony