Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw

W  Katowicach przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

Wykaz punktów pomocy ofiarom przestępstw w KatowicachOśrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
40-065 Katowice
Ul. Mikołowska 13a
Tel. 32/2511 599
Tel. 32/2571 482
Dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
Email: oik@mops.katowice.pl

Formy pomocy: pomoc psychologiczna, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, kierowanie do miejsc schronienia

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”
40-384 Katowice
Ul. Bednorza 22
Tel. 32/2569 278
Dostępność: całodobowo w przypadku konieczności udzielenia schronienia

Formy pomocy: udzielanie schronienia, pomoc psychologiczna

 

Komenda Miejska Policji w Katowicach
40-038 Katowice
Ul. Lompy 19
Telefony Interwencyjne do oficera dyżurnego:
Tel. 997
Tel. 32/ 2002 666
Tel. 32/2002 555

 

Komisariaty Policji

Formy pomocy: działania w ramach kompetencji policji nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa, możliwość wszczęcia procedury „Niebieska Karta”

 

Komisariat I Policji w Katowicach
Ul. Żwirki i Wigury 28
Tel. 32/2003 600
Tel. 32/2511 749
Dostępność: całodobowo

 

Komisariat II Policji w Katowicach
Ul. Iłłakowiczówny 2
Tel. 32/2003 650
Tel. 32/2588 231
Dostępność: całodobowo

 

Komisariat III Policji w Katowicach
Ul. Książęca 20
Tel. 32/2003 800
Tel. 32/2526 311
Dostępność: całodobowo


Komisariat IV Policji w Katowicach
Ul. Policyjna 7
Tel.32/ 2003 750
Tel. 32/2028 525
Dostępność: całodobowo

 

Komisariat V Policji w Katowicach
Ul. Lwowska 7
Tel. 32/ 2003 700
Tel. 32/ 2569 133
Dostępność: całodobowo
 

Komisariat VI Policji w Katowicach
Ul. Stawowa 8
Tel. 32/2003 850
Tel. 32/2538 758
Dostępność: całodobowo

 

Komisariat VII Policji w Katowicach
Ul. Tysiąclecia 5
Tel. 32/6036 900
Tel. 32/6036 914
Dostępność: całodobowo

 

Prokuratury Rejonowe

Prokuratura Katowice-Wschód
Ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
Tel. 32/2540 201

 

Prokuratura Katowice-Północ
Ul. Pocztowa 8
40-002 Katowice
Tel. 32/ 2587 021 do 24

 

Prokuratura Katowice-Południe
Ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
Tel. 32/ 2517 222

 

Prokuratura Katowice-Zachód
Ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
Tel. 32/ 3544 622

 

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej

Formy pomocy : pomoc w uzyskaniu świadczeń pieniężnych, porady prawnej i psychologicznej, praca socjalna, możliwość wszczęcia procedury „Niebieska Karta” , pomoc w skierowaniu do miejsca schronienia

 


• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1

Ul. Andrzeja 10
Tel. 32/ 2516 099
Tel. 32/ 2515 912
Dostępność : 7.30-15.30
 

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2
Ul. Warszawska 42
Tel. 32/ 2536 612
Tel. 32/2537 730
Dostępność : 7.30-15.30
 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3
Ul. Oblatów 24
Tel. 32/2036 313
Tel. 32/2580 709
Dostępność : 7.30-15.30

 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4
Ul. Gliwicka 96
Tel. 32/3530 275
Tel. 32/3530 278
Dostępność : 7.30-15.30

 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5
Ul. Dębowa 16c
Tel. 32/2505 015
Tel. 32/2547 061
Dostępność : 7.30-15.30

 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6
Ul. Czecha 2
Tel. 32/2090 023
Tel. 32/2538 121
Dostępność : 7.30-15.30

 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7
Ul. Świdnicka 35a
Tel. 32/2525 635
Tel. 32/2528 061
Dostępność : 7.30-15.30
 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8
Ul. Łętowskiego 6a
Tel. 32/ 2061 568
Tel. 32/2060 704
Dostępność : 7.30-15.30

 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9
Ul. Krakowska 138
Tel. 32/2553 567
Tel. 32/2564 770
Dostępność : 7.30-15.30

 

• Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10
Ul. Krakowska 138
Tel. 32/2099 713
Tel. 32/2568 039
Dostępność : 7.30-15.30

 

• Sekcja ds. Osób Bezdomnych
Ul. Morcinka 19a
Tel. 32/2032 372
Tel. 32/2514 387
Dostępność : 7.30-15.30


 

 

Wykaz punktów pomocy ofiarom przestępstw w województwie  śląskim

Powrót na górę strony