Naucz mnie kiedy mówić NIE!

„Naucz mnie, kiedy mówić NIE” policjantki szkolą nauczycieli

W ochronie bezpieczeństwa dzieci katowiccy policjanci przeprowadzili czwarte szkolenie dla nauczycieli w ramach kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele klas początkowych i przedszkolnych ze szkół w dzielnicach Giszowiec, Murcki, Nikiszowiec, Szopienice i Zawodzie. Nauczyciele zostali wyposażeni w wiedzę i praktyczne porady, aby potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka przez osobę dorosłą.

Policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej katowickiej komendy podczas szkolenia zaprezentowały nauczycielom film nagrany podczas policyjnego eksperymentu przeprowadzonego na katowickich placach zabaw. Eksperyment polegał na pokazaniu pozytywnych, jak i niebezpieczne zachowania dzieci gdy „nieznajomy” w tym przypadku nieumundurowany policjant, zapraszał dzieci by oddaliły się z nim z placu zabaw, by pobawić się zabawką - dronem. Jak się okazało kilkoro dzieci bez wahania oddaliło się z „nieznajomym” z placu zabaw.

Film wzbudził emocje i skłonił do refleksji. Podczas szkolenia policjantki wraz z konsultantkami z Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego Metis w Katowicach przekazały uczestnikom fachową wiedzę i praktyczne porady, które pozwolą nauczycielom skutecznie reagować w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów lub podejrzeń o popełnieniu przestępstwa o charakterze seksualnym wobec dzieci. Ponadto policjantki podkreśliły, jak ważna jest edukacja dzieci odnośnie bezpiecznych zachowań, które mogą ochronić je przed skrzywdzeniem ze strony osób dorosłych.

Dzięki przeprowadzanym szkoleniom w ramach kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”, wyszkoleni nauczyciele będą mogli przeprowadzić zajęcia z dziećmi oraz rodzicami. Dodatkowo nauczyciele zostali wyposażeni w materiały profilaktyczno – edukacyjne jak poradnik dla rodziców i opiekunów czy uczącą bezpiecznych zachowań kolorowankę z policyjną maskotką Sznupkiem. Wszystko po to, aby skutecznie nauczyć dzieci postawy asertywnej wobec nieznajomych oraz bezpiecznych zachowań które mogą uchronić je przed byciem ofiarą przestępstwa.

  • na zdjęciu widać jak policjantka w sali szkoli nauczycieli
  • na zdjęciu widać jak konsultantka w sali szkoli nauczycieli
  • na zdjęciu widać jak konsultantka  w sali szkoli nauczycieli
  • na zdjęciu widać jak konsultantka  w sali szkoli nauczycieli
  • na zdjęciu widać jak policjantka i konsultantka w sali szkoli nauczycieli którzy siedzą na krzesłach

Kolejne szkolenie nauczycieli w ramach kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” odbędzie się 9 października 2019 r.

 

Powrót na górę strony