Naucz mnie kiedy mówić NIE!

Kampania „Naucz mnie , kiedy mówić NIE” - ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z Urzędem Miasta w Katowicach oraz Ośrodkiem Regionalnym Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu nauczycieli przedszkolnych oraz klas I - III. Jest ono zorganizowane w ramach Kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”. Czwarte szkolenie odbędzie się 16 maja 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy wraz z operatorami i fotoreporterami.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00 w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy 40 nauczycieli z niżej wymienionych placówek:

Szkoła Podstawowa nr 51 w Katowicach ul. Przyjazna 7A

Szkoła Podstawowa nr 42 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22

Szkoła Podstawowa nr 44 w Katowicach ul. Brynicy 7, u. Morawa 86

Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach ul. Korczaka 11, ul. Deszczowa 14

Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach ul. Bielska 14

Szkoła Podstawowa nr nr 53 w Katowicach ul. Szopienicka 58A

Szkoła Podstawowa nr 54 w Katowicach ul. Wojciecha 9

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Katowicach ul. Zamkowa 2A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 55 w Katowicach ul. Bednorza 13

Miejskie Przedszkole nr 59 w Katowicach ul. Wojciecha 49

Miejskie Przedszkole nr 61 w Katowicach ul. Karliczka 18

Miejskie Przedszkole nr 64 w Katowicach ul. Pod Lipami 2

Miejskie Przedszkole nr 91 w Katowicach ul. Adama 33

Zapisy na szkolenie odbywa się poprzez stronę internetową metis.pl. Limit przyznanych miejsc na szkolenie oraz link do logowania otrzymają wymienione placówki za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.  Zapraszamy do zapoznania z Harmonogramem szkolenia.

Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o udziale w Konferencji metodycznej w ramach Katowickiej Kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”.

Katowicka Kampania profilaktyczno-edukacyjna p.n. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” jest kontynuacją oraz rozszerzeniem trwającej wojewódzkiej kampanii społecznej „Moje Bezpieczne(?) Dziecko” Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis Katowice.

Priorytetem Kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa katowickich dzieci. Jej celem jest przeciwdziałanie najpoważniejszym przestępstwom ze strony osób dorosłych wobec dziecka oraz ich konsekwencjom. Przedsięwzięcie podejmuje problematykę wykorzystania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej oraz handlu ludźmi. Działaniem bezpośrednim wpływającym na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych będzie edukacja nauczycieli, a następnie za ich pośrednictwem rodziców, aby potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku skrzywdzenia dziecka przez osobę dorosłą. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą również spotkania profilaktyczne z uczniami.

W ramach Kampanii powstał film profilaktyczny opatrzony tą samą nazwą, który rejestruje kontrolowany eksperyment policyjny przeprowadzony na katowickich placach zabaw. Eksperyment polegał na sprawdzeniu czy dzieci, pomimo obecności rodziców na placu zabaw, oddalą się z proponującą wspólną zabawę osobą nieznajomą. Działania te miały także na celu uzmysłowienie rodzicom, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażone ich dzieci w takiej sytuacji.

Film ma za zadanie wzbudzić u dorosłych emocje oraz skłonić ich do refleksji zadając sobie następujące pytania:

Jak moje dziecko zachowałoby się, gdyby nieznany mu dorosły zaproponował zabawę np. dronem

Czy dziecko zapytałoby się mnie o zgodę?

Czy bez mojej zgody oddaliłoby się z nieznajomym?

Co mam zrobić, gdy zobaczę, że dorosły krzywdzi nie moje dziecko?

Za pomocą słów dziecka skierowanych do osoby dorosłej - „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” chcemy skłonić rodziców, opiekunów i nauczycieli do wzmożenia rozmów ze swoimi pociechami i uczniami, w których przekażą, jak zachowują się dorośli przekraczający dopuszczalne granice społeczne i prawne oraz nauczą ich asertywnej postawy wobec dorosłego – mówiąc NIE. Dziecko, które nauczymy asertywnego odmawiania nieznajomemu dorosłemu np. przyjęcia prezentu, wspólnej zabawy czy oddalenia się od opiekuna, tym samym uczymy je bronić się przed skrzywdzeniem czy wykorzystaniem.

Dorosłych uczestników kampanii chcemy uwrażliwić, aby reagowali w każdej sytuacji na krzywdę dziecka, nawet jeśli to nie będzie ich własna pociecha.

Pragniemy, aby nauczyciele oraz rodzice uczestniczący w kampanii nauczyli dzieci asertywnego odmawiania - mówiąc NIE osobie dorosłej, która przekracza dopuszczalne granice prawne i społeczne, a także udzielenia pomocy swoim rówieśnikom.

W ramach trwania kampanii 2018/2020:

- przeszkolimy 200 nauczycieli (w formie 5 szkoleń) przekazując im wiedzę na temat: wyniku i wysuniętych wniosków z eksperymentu policyjnego na katowickich placach zabaw, ochrony dziecka przed przemocą, ABC pierwszej pomocy w przypadku przemocy seksualnej wobec dziecka, polskiego prawa wobec wykorzystania seksualnego , odpowiedzialności prawno-karnej nauczycieli, dyrekcji szkół i opiekunów w przypadku ujawnienia przestępstwa wobec małoletniego oraz procedury „niebieskiej karty” mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- wyposażymy nauczycieli, rodziców i opiekunów w materiały edukacyjne – Poradnik, zawierający informacje uzyskane podczas szkolenia wraz z narzędziami do pracy z dzieckiem tj. kolorowankę „Sznupek kontra obcy” i „Bajkę o Zosi w teatrzyku Kamishibai” uczące dzieci bezpiecznych zachowań w kontakcie z osobą dorosłą chroniących ich przed skrzywdzeniem.

W spotkaniach z rodzicami będą uczestniczyć policjanci – dzielnicowi. Zorganizowane będą spotkania konsultacyjne dla koordynatorów placówek oświatowych realizujących kampanię.

Szkolenia są bezpłatne.


Piąte szkolenie odbędzie się 09 października 2019r.

Zapraszamy do śledzenia naszej kampanii na stronie internetowej i facebooku Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, stronie internetowej metis.pl oraz facebookowym fanpage’u kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”.

 

Powrót na górę strony