Naucz mnie kiedy mówić NIE!

Szkolenie nauczycieli w ramach kampanii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”

Katowiccy policjanci wraz z konsultantami Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego Metis Katowice, po raz drugi w ramach kampanii „Naucz mnie kiedy mówić NIE” szkolili nauczycieli szkół podstawowych i przedszkolnych. Tym razem z dzielnicy Ligota i Panewniki. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. jak rozpoznać dziecko wykorzystane seksualnie oraz jakiej należy udzielić mu pomocy.

Szkolenie poprowadziła sierż. szt. Agnieszka Krzystofik – koordynator projektu dla miasta Katowice. Policjantka omówiła genezę powstania Kampanii edukacyjno – profilaktycznej pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”. Zaprezentowała film z eksperymentu policyjnego, który przedstawia jak dzieci będąc pod opieką rodziców, oddalają się z placu zabaw z osoba nieznajomą aby pobawić się zabawką zdalnie sterowaną – dronem. Funkcjonariuszka przestawiła wnioski z eksperymentu i założenia katowickiej kampanii. 
Następnie konsultantki z Regionalnego Ośrodka Edukacyjno - Metodycznego Metis w Katowicach – Grażyna Cybula oraz Ewa Kustwan – Mróz szkoliły nauczycieli m.in.: w jaki sposób nauczyciele mogą ochronić dziecko przed przemocą, jak rozpoznać dziecko, które doznało przemocy seksualnej, jak rozmawiać z rodzicami oraz w jaki sposób udzielić dziecku pomocy. Koordynator projektu przestawiła m.in. jakie konsekwencje karne przewiduje polskie prawo w przypadku wykorzystania seksualnego dziecka, skalę przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci występujących w Katowicach. 
Ponadto mł. asp. Ewelina Stępień – Hajda – Koordynator Niebieskiej Karty Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach omówiła uczestnikom na czym polega procedura „Niebieskiej Karty”, której zadaniem jest powstrzymanie przemocy w rodzinie oraz jakie są obowiązki dyrektora szkoły w przypadku rozpoznanie dziecka doznającego przemocy. Na zakończenie p. Grażyna Cybula zaprosiła nauczycieli do dalszej współpracy i realizacji Kampanii pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” w swoich placówkach. Zadaniem szkoły i przedszkola będzie przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi oraz z rodzicami.

Szkolenie zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach przy ul. Medyków 27. Uczestnikami byli nauczyciele klas I – III ze Szkół Podstawowych nr 64, 9, 34, 35, 67, Aakademy Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi i Przedszkolnymi, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Arka Nowego”, Miejskich Przedszkoli nr 15, 15, 17, 40, 76, 80, 89, 99 oraz Niepublicznych Przedszkoli „Skrable”, „Domino”, „Sezamkowo”, „Madzik Place Kindergarten”. 

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w płyty DVD z materiałami edukacyjnymi do realizacji założeń kampanii tj. film z policyjnego eksperymentu,  poradnik dla nauczyciela i opiekuna, kolorowanki dla dzieci „Sznupek kontra Obcy”.
Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 w Katowicach – Justynie Drewniok za pomoc w organizacji 

  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
  • Szkolimy kolejnych nauczycieli jak chronić skrzywdzone dziecko
Powrót na górę strony