Naucz mnie kiedy mówić NIE!

Szkolimy nauczycieli jak ochronić dziecko przed skrzywdzeniem

Wczoraj katowiccy policjanci wraz z konsultantami z RO Edukacyjno - Metodycznego Metis w Katowicach szkolili nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli z dzielnicy Osiedle Tysiąclecie m.in. jak rozpoznać dziecko wykorzystane seksualnie oraz jakiej należy mu udzielić pomocy. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”.

Szkolenie zorganizowali policjanci wydziału prewencji katowickiej komendy w auli Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach. Uczestniczyli w nim nauczyciele klas I - III ze szkół podstawowych nr 59, 66, 20, 22, Miejskich Przedszkoli nr 21, 25, 57, 34, 90 oraz Niepublicznych Przedszkoli tj. „Papy Smerfa”, „Madzik Place Kindergarten”, Specjalistycznego Przedszkola Edukacyjno – Rehabilitacyjnego mieszczących się w dzielnicy Osiedle Tysiąclecia i Załęża. W wydarzeniu wzięli również udział p. Dorota Rembiasz – Gaborska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach, Marian Szklarz - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, Anna Miklis - Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych, Ewa Rybska - Kik - Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach rodzinnych.

Spotkanie rozpoczął kom. Marcin Budzich - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej policji w Katowicach przedstawiając genezę powstania Kampanii edukacyjno – profilaktycznej dla miasta Katowice pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”, którego priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapobieganie najpoważniejszym przestępstwom ze strony osób dorosłych. Następnie policjantki zaprezentowały uczestnikom szkolenia film z eksperymentu policyjnego, który rejestruje, jak dzieci będąc pod opieką rodziców, oddalają się z placu zabaw z osobą nieznajomą aby pobawić się zabawką – dronem. Zadaniem filmu było wzbudzenie emocji oraz skłonienie do refleksji, aby wzmożyć rozmowy z dziećmi oraz nauczyć ich asertywnej postawy – odmawiania dorosłemu, który przekracza dopuszczalne granice prawne i społeczne. Wnioski z policyjnego eksperymentu oraz założenia katowickiej kampanii przedstawiła asp. szt. Adrianna Mazur z katowickiej komendy.

Konsultantki z Regionalnego Ośrodka Edukacyjno - Metodycznego Metis w Katowicach – Grażyna Cybula oraz Ewa Kustwan – Mróz uczyły nauczycieli, w jaki sposób nauczyciele mogą ochronić dziecko przed przemocą, jak rozpoznać dziecko, które doznało przemocy seksualnej, jak rozmawiać z rodzicami oraz w jaki sposób udzielić dziecku pomocy. Sierż. szt. Agnieszka Krzysztofik przestawiła m.in. jakie konsekwencje karne przewiduje polskie prawo w przypadku wykorzystania seksualnego dziecka, skalę przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci oraz odpowiedzialność prawno – karną nauczycieli i dyrekcji szkół w przypadku ujawnienia przestępstw dotyczących małoletnich. Ponadto asp. szt. Adrianna Mazur w przystępny sposób przybliżyła na czym polega procedura „Niebieskiej Karty” mającej za zadanie powstrzymanie przemocy w rodzinie oraz jakie są obowiązki dyrektora szkoły w przypadku rozpoznanie dziecka doznającego przemocy. Na zakończenie p. Grażyna Cybula zaprosiła szkolących do dalszej współpracy i realizacji Kampanii pn. „Naucz mnie, kiedy mówić NIE” w swoich placówkach. Zadaniem szkoły i przedszkola będzie przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi oraz z rodzicami. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w szkoleniu zostali wyposażeni w materiały edukacyjne - film profilaktyczny z policyjnego eksperymentu oraz poradnik dla nauczyciela i opiekuna, które będą potrzebne do realizacji założeń Kampanii.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy informować o realizacji kolejnych szkoleń.

 

Powrót na górę strony