Konkurs "Bezpieczny małolat"

W Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach odbyła się X edycja regionalnego konkursu dla dzieci pn. „Bezpieczny Małolat”. W organizację konkursu włączyła się z Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Szkoła Policji w Katowicach. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Komendanta Komendy Miejskiej w Katowicach insp. Pawła Barskiego, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafała Kochańczyka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer.

Konkurs miał charakter grupowy i przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Organizator przyjmował zgłoszenia drużyn trzyosobowych złożonych z uczestników wytypowanych przez placówkę zgłaszającą - szkołę. Każda szkoła mogła zgłosić najwyżej dwie trzyosobowe drużyny.

Do konkursu zgłoszono 13 grup,  z 7 placówek:

  • Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie;
  • Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie;
  • Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach;
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach;
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Katowicach;
  • Szkoła Podstawowej nr 39 w Katowicach;
  • Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach;

Konkurs podzielony był na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu, który odbył się dnia 24 kwietnia br. dzieci rozwiązywały test pisemny sprawdzający wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabawy oraz w środowisku internetowym. Tuż przed przystąpieniem do rozwiązywania testu została wygłoszona prelekcja przez sierż. Łukasza Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, mająca na celu utrwalenie wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa w społeczeństwie, a tym samym przygotowanie dzieci do udziału w pierwszym etapie konkursu.

Jury w składzie: mł. asp. Dorota Dziubek - przewodnicząca jury, ze Szkoły Policji w Katowicach, sierż. Łukasz Oślizło  z Komendy Miejska Policji w Katowicach oraz st. sierż. Marcin Niechiał i mł. asp. Tomasz Bąk dzielnicowi z V Komisariatu Policji w Katowicach sprawdziło wypełnione przez uczestników testy, przyznało punkty za poprawne odpowiedzi oraz wytypowało grupy, które zdobyły największą ilość punktów i które tym samym zostały zakwalifikowane do udziału w drugim etapie konkursu. 

Podczas drugiego etapu, który odbył się w dniu 26 kwietnia br. uczestnicy przystępowali do ustnego sprawdzianu wiedzy na temat bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz wiadomości z zakresu edukacji komunikacyjnej. Tuż przed tym, drużyny również miały okazję wysłuchać prelekcji wzbogaconej o prezentację multimedialną, którą prowadził sierż. Łukasz Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Największą ilości punktów w drugim etapie zdobyli:

  • I MIEJSCE – drużyna reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny 3 w Katowicach w składzie: Nikola Krupa, Kamila Kwiecień, Brayan Baranowski;
  • II MIEJSCE – drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 10  w Mysłowicach w składzie: Agata Wicher, Martyna Michalak, Łukasz Król;
  • III MIEJSCE – drużyna reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, w Katowicach w składzie: Michał Trzebski, Krzysztof Czarnecki, Piotr Górnicz.                                     

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu zostały wręczone dyplomy, podziękowania oraz nagrody dla zwycięzców i pozostałych uczestników konkursu.

Poczęstunek dla dzieci zorganizowany podczas obu etapów konkursu oraz nagrody rzeczowe w postaci plecaków, odblaskowych worków na buty, edukacyjnych gier planszowych i przyborów szkolnych ufundowane zostały przez Dyrekcję Miejskiego Domu Kultury „Bogucice - Zawodzie”. Gadżety odblaskowe oraz naklejki dla uczestników konkursu dodatkowo ufundowała Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. Podczas obu etapów konkursu dzieci miały możliwość spotkania ze Sznupkiem - maskotką Śląskiej Policji.

Powrót na górę strony