Wiadomości

Wyrok za nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa

Data publikacji 26.04.2021

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach skazał Adama Cichockiego za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego poprzez opublikowanie postu na jednym z portali społecznościowych. Zgodnie z orzeczeniem sądu, podajemy wyrok do publicznej wiadomości.

Zdjęcie czarno-białe: Wyrok Nakazowy w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, dnia 3 marca 2021 roku, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział III Karny w składzie  Przewodniczący Sędzia Krzysztof Kwiatkowski, bez udziału stron po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 roku w postępowaniu nakazowym w sprawie Adama Cichockiego syna Henryka i Urszuli z domu Budny urodzonego  w dniu 11 sierpnia 1981 roku w Rudzie Śląskiej oskarżonego o to, że: w dniu 25 sierpnia 2020 roku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa poprzez opublikowanie na portalu społecznościowym Facebook postu o treści ”Pierdolone pedały do pieca z kurwami” tj. o czyn z art. 255 paragraf 2 kodeksu karnego, przyjmując że na podstawie zebranych dowodów, okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, na zasadzie art. 500 paragraf 1 i paragraf 3 kodeksu postępowania karnego: 1. uznaje się oskarżonego Adama Cichockiego za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku wyczerpującego znamiona występku z art. 255 paragraf 2 kodeksu karnego i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu kare 3 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym 2. na podstawia art. 43 b kodeksu karnego orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przez okres 3 miesięcy 3. na mocy art. 627 kodeksu postępowania karnego i art 2 ustęp 1 pkt 1 oraz ustęp 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 roku zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa  opłatę w kwocie 60 złotych oraz wydatki w kwocie 70 złotych. Wyrok nakazowy jest prawomocny z dniem 30 marca 2021 roku.