WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2022

Komisariat III Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu III Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

 

Rejon nr 26 - asp. Hanna Wąsik
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w okolicy marketu przy ul. Ligockiej 107. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby dotknięte problemem bezdomności, ponadto  w obrębie sklepu zdiagnozowano takie wykroczenia jak: spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zanieczyszczanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń  w rejonie sklepu sklepu przy ul. Ligockiej107 w Katowicach.

Rejon nr 27 - sierż. Mateusz Gęga
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w okolicy ul. Wincentego Pola 11-13 – teren przy placu zabaw. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zanieczyszczają miejsce publiczne oraz zakłócają porządek publiczny.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń takich jak: spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym. Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotuje się zmniejszenie uciążliwości społecznej  ww. negatywnych incydentów we wskazanym rejonie.

Rejon nr 28 - sierż. Monika Siwiec – rejon powierzony sierż. szt. Kamil Sierny
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w okolicy sklepu przy ul. Piotrowickiej 98. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby dotknięte problemem bezdomności. Odnotowano także takie wykroczenia jak spożywanie alkoholu, zanieczyszczanie miejsca publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie sklepu przy ul. Piotrowskiej 98.

Rejon nr 29 - st. sierż. Kamil Sierny
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych spotkań z kierownictwem placówek handlowych zdiagnozowano, że obecnie  problemem w rejonie dzielnicowego jest popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, tj. spożywanie napojów alkoholowych oraz zaśmiecanie w rejonie boiska „IDA” ul. Kijowska 39.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie boiska „IDA” ul. Kijowska 39

Rejon nr 30 - asp. szt. Arkadiusz Olejniczak
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  największym problemem są oszustwa na tzw. policjanta, wnuczka oraz oszustwa internetowe.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas używania sieci Internet oraz podczas rozmów telefonicznych, kiedy dochodzi do oszustw na tzw. policjanta.

Rejon nr 31 - st. post. Paweł Soból
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń, przeprowadzonych ankiet  i dokonanej analizy zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z niestosowaniem się do znaku B36 zakaz zatrzymywania się na ul. Mazowieckiej w rejonie targowiska.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie targowiska polegającego na nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach utrudniających ruch kołowy i pieszy.

Rejon nr 32 - st. post. Paulina Wieczorek
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmów ze społeczeństwem zauważono, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu w rejonie ul. Panewnickiej 329.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń o których mowa wyżej w rejonie ul. Panewnickiej 329.

Rejon nr 33 - mł. asp. Bartłomiej Toboła
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, iż obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje ul. Woźniczki 15 A – w rejonie sklepu oraz restauracji, gdzie dochodzi do spożywania napojów alkoholowych w rejonie objętym zakazem, zakłócania spokoju oraz żebractwa.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń  w rejonie ul. Woźniczki 15 A .

Rejon nr 34 - sierż. szt. Mateusz Chlebek
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozpoznania osobowo – terenowego, analizy stanu bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazanych w trakcie rozmowy z mieszkańcami  zdiagnozował, że w rejonie służbowym należy objąć działaniami profilaktycznymi uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 11 w Katowicach ul. Nasypowa 16.
Zakładany cel do osiągnięcia: Przeprowadzenie prelekcji w SP Nr 11 ul. Nasypowa 16, celem uświadomienia uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej małoletnich.

Rejon nr 35 - st. sierż. Patryk Karaszewski
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, iż obecnie problem w rejonie dzielnicowego zlokalizowany jest w pobliżu kompleksu placówek handlowych przy ul. Zielonogórskiej 1, gdzie dochodzi  do spożywania napojów alkoholowych, zakłócania spokoju oraz żebractwa.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie popełniania wykroczeń w rejonie kompleksu placówek handlowych ul. Zielonogórska 1.

Rejon nr 36 - sierż. Piotr Sambor
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, iż obecnie  problem w rejonie dzielnicowego zlokalizowany jest na Placu Miast Partnerskich, gdzie dochodzi do spożywania napojów alkoholowych, zakłócania spokoju.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie  popełniania wykroczeń  w rejonie Placu Miast Partnerskich.

Rejon nr 37 - powierzenie rejonu st. sierż. Patryk Karaszewski
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  największym problemem są oszustwa na tzw. policjanta, wnuczka oraz oszustwa internetowe.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas używania sieci Internet oraz podczas rozmów telefonicznych, kiedy dochodzi do oszustw na tzw. policjanta.

Powrót na górę strony