WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2022

Komisariat I Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu I Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Rejon nr 1 - mł. asp. Daniel Szewczyk

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnie  problemem, który występuje w rejonie dzielnicowego to obszar budynku przy ul. Teatralnej 8 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego w tym popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie incydentów związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego w rejonie kamienicy przy ul. Teatralnej 8.

 

Rejon nr 2 - st. sierż. Olaf Kudłacik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze bloków mieszkalnych przy ul. Roździeńskiego 86 a do 90 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze nasiliło się występowanie oszustw i prób oszustw telefonicznych wśród mieszkańców (seniorów).
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw na tzw. wnuczka lub policjanta.

 

Rejon nr 3 - sierż. Michał Sobol

Plan działania priorytetowego:  na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze kamienicy przy ul. Staromiejskiej 14 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego w tym popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie incydentów związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego w rejonie kamienicy przy ul. Staromiejskiej 14.

 

Rejon nr 4 - mł. asp.. Mateusz Gancarz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze kamienicy przy ul. 1-go Maja 24 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego w tym popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie incydentów związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego w rejonie kamienicy przy ul. 1-go Maja 24.

 

Rejon nr 5 - asp. Mariusz Budnik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze marketu przy ul.. Paderewskiego 35 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego w tym popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie incydentów związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego w rejonie marketu przy ul.. Paderewskiego 35.

 

Rejon nr 6 - mł. asp. Karolina Tyburkiewicz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze bloków mieszkalnych przy ul. Sowińskiego 5 do 9 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze nasiliło się występowanie oszustw i prób oszustw telefonicznych wśród mieszkańców (seniorów).
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw  na tzw. wnuczka lub policjanta.

 

Rejon nr 7 - asp. Mariusz Cegieła

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości dorastającej młodzieży w zakresie  odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, których ofiarami  jest młodzież  ucząca się w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach na ul. Lompy 17. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są uczniowie klas 6. W związku z czym działanie priorytetowe o charakterze profilaktycznym będzie miało na celu zwiększenie świadomości młodzieży  w zakresie  odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z klasami szóstymi, które będą miały na celu zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży o odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 8 - mł. asp. Michał Morawiecki

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWd, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze kamienicy przy Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej  2 do 3 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego w tym popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych.
Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie incydentów związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego w rejonie kamienicy przy Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej  2 do 3.

 

Rejon nr 9 - sierż. szt. Michał Filus

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości dorastającej młodzieży w zakresie  odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, których ofiarami są podopieczni  Katolickiej Fundacji Dzieciom w Katowicach ul. Kilińskiego 15. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są podopieczni świetlicy znajdującej się w fundacji. W związku z czym działania profilaktyczne ukierunkowane będą miały na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży  w zakresie  odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z podopiecznymi fundacji, które będą miały na celu zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży o odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 10 - sierż. Radosław Rudy

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego jest brak odpowiedniej wiedzy i świadomości w zakresie zagrożeń dotyczących używania alkoholu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach na ul. Adamskiego 22.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie spotkań z Seniorami  Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach na ul. Adamskiego 22, które będą miały na celu zwiększenie wiedzy i świadomości o zagrożeniach dotyczących używania alkoholu.

 

Rejon nr 11 - asp. Józef Piechna

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego jest niska świadomość w zakresie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości przez uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają niską świadomość w zakresie niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą choroba alkoholowa. W związku z czym działania profilaktyczne będą miały na celu zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń płynących z używania alkoholu.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie spotkań z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3 ukierunkowanych na wzrost wiedzy i świadomości z zakresu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Powrót na górę strony