WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2022

Komisariat V Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu V Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Rejon nr 48 - mł. asp.  Kamil Lechwar
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie marketu przy ul. 1 Maja 126 a w Katowicach.  
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie marketu przy ul. 1 Maja 126 a w Katowicach.  

Rejon nr 49 - st. sierż. Rafał Mularz
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przystanku komunikacji miejskiej  ,,Zawodzie Ośrodek Sportowy” przy ul. 1 Maja  w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku komunikacji miejskiej  ,,Zawodzie Ośrodek Sportowy” przy ul. 1 Maja  w Katowicach.

Rejon nr 50 - mł. asp. Paweł Kowal
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów  z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu  przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Pogodna 2,2 a,2 b w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Pogodna 2,2 a,2 b w Katowicach.

Rejon nr 51 - asp. szt. Grzegorz Ślusarczyk
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  w rejonie przystanku autobusowego ,,Szopienice Szpital Geriatryczny” przy  ul. Morawa 30 w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku autobusowego ,,Szopienice Szpital Geriatryczny” przy  ul. Morawa 30 w Katowicach.

Rejon nr 52 - asp. szt. Jacek Ząbek
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym  mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Morawa 114 w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Morawa 114 w Katowicach.
             
Rejon nr 53 - st. sierż. Mariusz Kwieciński
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  w rejonie klatek schodowych posesji mieszkalnych  przy ul. Wiosny Ludów 28 a - e w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie klatek schodowych posesji mieszkalnych przy ul. Wiosny Ludów 28 a – e  w Katowicach.

Rejon nr 54 - asp. Marcin Bożek
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie klatek schodowych posesji mieszkalnych  przy ul. Lwowska 15-17 w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie klatek schodowych posesji mieszkalnych  przy ul. Lwowska 15-17 w Katowicach.  

Rejon nr 55 - st. asp. Marcin Włodyga
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej  przy ul. Leśnego Potoku 22 w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej  przy ul. Leśnego Potoku 22 w Katowicach.              

Rejon nr 56 - sierż. Bartosz Czekaj
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się na terenie placu posesji mieszkalnej przy ul. Szopienickiej 52 w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń na terenie placu posesji mieszkalnej przy ul. Szopienickiej 52 w Katowicach.  

Rejon nr 57 - sierż. szt. Mateusz Jaroch
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie skrzyżowania  Plac Wyzwolenia 10 z ul. Krawczyka oraz ul. Janowska w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie naruszeń przepisów ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania  Plac Wyzwolenia 10 z ul. Krawczyka oraz ul. Janowska w Katowicach.

Rejon nr 58 - st. sierż. Dominik Pelikan
Plan działania priorytetowego – dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie placówek handlowych przy ul. Karliczka 10-12 w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie placówek handlowych przy ul. Karliczka 10-12 w Katowicach.


Rejon nr 59 - st. sierż. Piotr Szlęk
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju,spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby  grupujące się w rejonie placówki handlowej przy ul. Miła 23 w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie placówki handlowej przy ul. Miła 23 w Katowicach.

Rejon nr 60 - mł. asp. Jacek Jaroszewski
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie terenu zalesionego na ul. Adama w Katowicach- pomiędzy budynkami 9-15 a 17-23.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie terenu zalesionego na ul. Adama w Katowicach- pomiędzy budynkami 9-15 a 17-23

Rejon nr 61 - mł. asp. Daniel Janiszewski
Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie placówek handlowych przy ul. Batalionów Chłopskich w Katowicach.
Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie placówek handlowych przy ul. Batalionów Chłopskich w Katowicach.

Powrót na górę strony