WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2021

KOMISARIAT POLICJI V W KATOWICACH

  

Rejon nr 48

sierż. szt. Kamil LECHWAR

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. 1 Maja 108 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. 1 Maja 108 w Katowicach.

 

Rejon nr 49

sierż. Rafał MULARZ

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie parkingu i terenu zielonego przy ul. 1 Maja 131 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie parkingu i terenu zielonego przy ul. 1 Maja 131 w Katowicach.

 

Rejon nr 50

sierż. szt. Paweł KOWAL

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przystanku tramwajowego ,,Burowiec” przy ul Obrońców Westerplatte w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku tramwajowego ,,Burowiec” przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach.

 

Rejon nr 51

asp. szt. Grzegorz ŚLUSARCZYK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie przystanku tramwajowego ,,Szopienice Poczta” przy ul. Obrońców Westerplatte 17 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku tramwajowego ,,Szopienice Poczta” przy ul. Obrońców Westerplatte 17 w Katowicach.

 

Rejon nr 52

asp. szt. Jacek ZĄBEK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu na terenie posesji mieszkalnej przy ul. Zamenhofa 34b w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń na terenie posesji mieszkalnej przy ul. Zamenhofa 34b w Katowicach.

 

Rejon nr 53

st. sierż. Mariusz KWIECIŃSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Wiosny Ludów 37 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Wiosny Ludów 37 w Katowicach.

 

Rejon nr 54

asp. Marcin BOŻEK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie boiska sportowego przy ul. Bednorza 15 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie boiska sportowego przy ul. Bednorza 15 w Katowicach.

 

Rejon nr 55

asp. Marcin WŁODYGA

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się na terenie posesji mieszkalnej ul. Oswobodzenia 27 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń na terenie posesji mieszkalnej ul. Oswobodzenia 27 w Katowicach.

 

Rejon nr 56

st. sierż. Damian BARAŃSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się na terenie placu posesji mieszkalnej przy ul. Szopienickiej 44 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń na terenie placu posesji mieszkalnej przy ul. Szopienickiej 44 w Katowicach.

 

Rejon nr 57

st. sierż. Mateusz JAROCH

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy Plac Wyzwolenia 12 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy Plac Wyzwolenia 12 w Katowicach.

 

Rejon nr 58

sierż. Dominik PELIKAN

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie placówek handlowych przy ul. Mysłowickiej 20a w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie placówek handlowych przy ul. Mysłowickiej 20a w Katowicach.

 

Rejon nr 59

st. sierż. Piotr SZLĘK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie budynku przy ul. Pod Kasztanami 34 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie budynku przy ul. Pod Kasztanami 34 w Katowicach.

 

Rejon nr 60

mł. asp. Jacek JAROSZEWSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w rejonie Parku Giszowieckiego – okolice ,,Dworku Pod Lipami” w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie Parku Giszowieckiego – okolice ,,Dworku Pod Lipami” w Katowicach.

 

Rejon nr 61

mł. asp. Daniel JANISZEWSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie skweru przy ul. Batalionów Chłopskich w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie skweru przy ul. Batalionów Chłopskich w Katowicach.

Powrót na górę strony