WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2021

KOMISARIAT POLICJI IV W KATOWICACH

Rejon nr 38

asp. Andrzej WYSKOCKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń oraz informacji od rodziców i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 28 zdiagnozował w rejonie służbowym nr 38 problem związany z małą wiedzą dzieci i młodzieży o zagrożeniach w kontaktach z obcymi osobami zarówno bezpośrednich jak i za pośrednictwem portali i komunikatorów internetowych.

Zakładany cel do osiągnięcia -  zwiększenie świadomości oraz wiedzy wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat zagrożeń związanych z kontaktami z obcymi osobami. Informowanie o zasadach postępowania oraz prawidłowego zachowania się w przypadkach zagrożenia a także jak przeciwdziałać sytuacją zagrażających ich bezpieczeństwu.

 

Rejon nr 39

st. sierż. Łukasz SŁABIK

Plan działania priorytetowego:  Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym nr 39 problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie placu zabaw i przystanku autobusowego pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Jankego 121 a 123 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia -  ograniczenie wykroczeń w rejonie placu zabaw i przystanku autobusowego pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Jankego 121 a 123 w Katowicach.

 

Rejon nr 40

asp. Krzysztof FĄFERA

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń oraz analizy zdarzeń kryminalnych zdiagnozował w rejonie służbowym nr 40 problem związany z małą wiedzą wśród osób 50+ dot. problematyki oszustw na tzw. wnuczka i podobnych.

Zakładany cel do osiągnięcia -  zwiększenie świadomości oraz wiedzy wśród seniorów, na temat zagrożeń związanych z oszustwami telefonicznymi na tzw. wnuczka Informowanie o zasadach postępowania oraz prawidłowego zachowania się przy próbach kontaktu przez oszustów. Ograniczenie ilości tego typu zdarzeń w okresie jesiennym.

 

Rejon nr 41

asp. Adam Hudziak

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń oraz analizy zdarzeń kryminalnych zdiagnozował w rejonie służbowym nr 41 problem związany z małą świadomością wśród osób w wieku 50+ dot. problematyki oszustw na tzw. wnuczka i podobnych.

Zakładany cel do osiągnięcia - zwiększenie świadomości oraz wiedzy wśród seniorów, na temat zagrożeń związanych z oszustwami telefonicznymi na tzw. wnuczka. Przekazanie zasad postępowania oraz prawidłowego zachowania się przy próbach kontaktu przez oszustów. Ograniczenie ilości tego typu zdarzeń w okresie jesiennym.

 

Rejon nr 42

asp. Krzysztof KOZIEŁ

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym nr 42 problem związany z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Jankego na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Barcelońska.

Zakładany cel do osiągnięcia - uświadomienie kierującym jakie zagrożenia i utrudnienia może powodować parkowanie samochodów na ścieżce rowerowej oraz ograniczenie i eliminacja przypadków parkowania na ścieżce rowerowej – poprzez reakcję na tego typu wykroczenia

 

Rejon nr 43

mł. asp. Wojciech KAJDA

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 w Katowicach oraz własnych spostrzeżeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przy ul. Zaopusta w rejonie posesji nr 1 do 28 gdzie znajduje się zalesiony skwer oraz plac zabaw.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie placu zabaw oraz skweru znajdującego się przy ul. Zaopusta.

 

Rejon nr 44

sierż. Kornel HAJDUK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz własnych spostrzeżeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z niewłaściwym parkowaniem w rejonie ul. Sezamkowej mieszczącej się naprzeciw wspominanego osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie popełnianych wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej a Sezamkowej.

 

Rejon nr 45

asp. Rafał PŁATEK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej nr 18 w Katowicach oraz własnych spostrzeżeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu w rejonie Placu Kasprowicza oraz w rejonie pobliskiego przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wolności.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie Placu Kasprowicza oraz w rejonie pobliskiego przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wolności.

 

Rejon nr 46

asp. Anna PUNDOR

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym nr 46 problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Lelków 3 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie sklep spożywczego przy ul.. Lelków 3 w Katowicach.

 

Rejon nr 47

mł. asp. Gregorz Białek

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych głównie wykroczeń takich jak żebractwo, używanie nieprzyzwoitych słów przez osoby w rejonie parkingów przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie parkingów przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach.

Powrót na górę strony