WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2021

KOMISARIAT POLICJI III W KATOWICACH

Rejon nr 26

asp. Hanna Wąsik

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje na terenach zielonych przy ul. Załęskiej 39-45 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zanieczyszczające miejsce publiczne oraz zakłócające porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń na terenach zielonych przy ul. Załęskiej 39 - 45 w Katowicach.

 

Rejon nr 27

sierż. Mateusz Gęga

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozpoznania osobowo – terenowego, analizy stanu bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazanych w trakcie rozmowy z mieszkańcami (ankiety) zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym nr 27 problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, w szczególności wykroczeń tj.: spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę, do których dochodzi w rejonie garaży przy ul. Wilcze Kąty.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń takich jak: spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę, do których dochodzi w rejonie garaży przy ul. Wilcze Kąty.

 

Rejon nr 28

sierż. Monika Siwiec

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmów ze społeczeństwem stwierdzono, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie napojów alkoholowych, żebractwo oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach.

 

Rejon nr 29

st. sierż. Kamil Sierny

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych spotkań z kierownictwem placówek handlowych zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie: spożywanie napojów alkoholowych oraz zaśmiecanie w pobliżu sklepu spożywczego w Katowicach przy ul. Kijowskiej 85.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie sklepu przy ul. Kijowskiej 85 w Katowicach.

 

Rejon nr 30

st. asp. Arkadiusz Olejniczak

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest grupowanie się młodzieży w rejonie nasypu kolejowego oraz lasu przy ul. Wybickiego.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie nasypu kolejowego oraz lasu przy ul. Wybickiego.

 

Rejon nr 31

post. Paweł Soból

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń, przeprowadzonych ankiet i dokonanej analizy zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z gromadzeniem się osób, które popełniają wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie: spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego na terenie skweru Szablewskiego w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń na rejonie skweru Szablewskiego w Katowicach.

 

Rejon nr 32

 

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmów ze społeczeństwem zauważono, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów oraz zanieczyszczanie drogi publicznej w Katowicach przy ul. Asnyka.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem oraz zanieczyszczaniem ul. Asnyka.

 

Rejon nr 33

sierż. szt. Bartłomiej Toboła

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, iż obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Rolnej 18 w Katowicach, gdzie dochodzi do spożywania napojów alkoholowych, zakłócania spokoju oraz dewastacji mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Rolnej 18 w Katowicach.

 

Rejon nr 34

sierż. szt. Mateusz Chlebek

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie rozpoznania osobowo – terenowego, analizy stanu bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazanych w trakcie rozmowy z mieszkańcami oraz analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym nr 34 problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, w szczególności wykroczeń tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę, do których dochodzi w rejonie ul. Kredytowej 19.

Zakładany cel do osiągnięcia -  eliminowanie i ograniczenie wykroczeń tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę, do których dochodzi w rejonie ul. Kredytowej 19.

 

Rejon nr 35

st. sierż. Patryk Karaszewski

Plan działania priorytetowego. Na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz otrzymanej korespondencji od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 3 zdiagnozowano, że problemem w rejonie dzielnicowego jest parkowanie pojazdów w miejscu niedozwolonym w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 12.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie i zminimalizowanie przypadków popełnianych wykroczeń w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 12 w Katowicach.

 

Rejon nr 36

sierż.  Piotr Sambor

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmów przeprowadzonych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości dorastającej młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 7 w Katowicach przy ul. Panewnickiej 13 w Katowicach, co skutkuje demoralizacją młodzieży oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie i zminimalizowanie przypadków popełnianych wykroczeń oraz demoralizacji na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 7 w Katowicach przy ul. Panewnickiej 13.

 

Rejon nr 37

st. asp. Maciej Bogiel

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego nawiązano kontakt z Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach celem przeprowadzenia działań profilaktycznych z podopiecznymi placówki. Spotkania będą kierowane do najmłodszej grupy odbiorców w ramach których będzie realizowany program „Mam przyjaciela policjanta”, jak również poszczególne elementy kampanii „Naucz mnie kiedy mówić nie” i „Maks nie rozmawia z obcymi”.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie spotkań ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach, realizacja programów profilaktycznych.

Powrót na górę strony