WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2021

KOMISARIAT POLICJI II W KATOWICACH

Rejon nr 12

sierż. szt. Tomasz WITAŃSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych w Katowicach na skwerze Gustawa Holoubka.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń na skwerze Gustawa Holoubka w Katowicach.

 

Rejon nr 13

asp. Konrad STROIŃSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych oraz rozmów z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na gromadzeniu się i demoralizacja młodzieży na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach oraz na niedostatecznej wiedzy oraz braku umiejętności reakcji dzieci w zakresie kontaktu z osobami obcymi.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających i pokazujących wzorce zachowań w kontaktach z obcym oraz prawidłowych zachowań, które to przyczynić się mogą do ograniczenia zjawiska demoralizacji młodzieży przeprowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach dla chętnych dzieci oraz zmniejszenie poczucia uciążliwości społecznej wśród mieszkańców dzielnicy Koszutka w związku z gromadzeniem się młodzieży na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach.

 

Rejon nr 14

sierż. szt. Krystian KRUKOWSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące niedostatecznego oznakowania przejść dla pieszych przy ul. Ściegiennego 47 oraz 94 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - naniesienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych przy ul. Ściegiennego 47 oraz 94 w Katowicach.

 

Rejon nr 15

asp. szt. Piotr MARCINOWSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące nielegalnego nanoszenia graffiti na elewacji budynku przy ul. Akacjowej 1a w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - usunięcie nieprzyzwoitych pomalowań graffiti na elewacji budynku przy ul. Akacjowej 1a w Katowicach.

 

Rejon nr 16

mł. asp. Emil ŻUCZEK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na niedostatecznym oznakowaniu poziomym napisu „SZKOŁA” w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - naniesienie oznakowania poziomego tj. napisu „SZKOŁA” w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej w Katowicach.

 

Rejon nr 17

asp. Rafał KOSZYK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na ograniczonej widoczności poprzez nadmiernie rozrośnięte krzewy przy zakręcie ul. Bytomskiej 8a w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - przycięcie nadmiernie rozrośniętych krzewów na ul. Bytomskiej 8a w Katowicach.

 

Rejon nr 18

sierż. szt. Artur BIAŁEK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na niewłaściwym parkowaniu pojazdów na skrzyżowaniu ul. Modelarskiej, a Nowy Świat w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń polegających na niewłaściwym parkowaniu pojazdów na skrzyżowaniu ul. Modelarskiej a Nowy Świat w Katowicach.

 

Rejon nr 19

mł. asp. Piotr SŁOWIK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na niezabezpieczonym dostępie do zbiornika wodnego na ul. Konduktorskiej w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - naprawa ogrodzenia wokół zbiornika wodnego na ul. Konduktorskiej w Katowicach.

 

Rejon nr 20

sierż. szt. Michał WAŁĘGA

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego polegające na zasłonięciu pionowych znaków drogowych B-33 i A-11, tabliczki T1 przez korony drzew rosnących bezpośrednio w ich pobliżu przy ul. Na Obrzeżu 1 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - przycięcie koron drzew przy ul. Na Obrzeżu 1 w Katowicach , aby odsłonić znaki drogowe B-33 i A-11, tabliczkę T1.

 

Rejon nr 21

asp. szt. Adam CZARNOWSKI

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań społecznych zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące niedostatecznego oświetlenia i zacienienia parkingu przy ul. Ordona w Katowicach poprzez rozrastające się konary drzew, które powodują zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także dotykają swoimi gałęziami dachów pojazdów tam parkujących powodując ich zarysowania.

Zakładany cel do osiągnięcia - przycięcie konarów drzew i krzewów przy parkingu na ul. Ordona w Katowicach.

 

Rejon nr 22

st. asp. Rafał SZYDŁOWSKI

Plan działania priorytetoweg: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące zwiększonej ilości interwencji na klatce schodowej przy ul. Markiefki 70 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięci - ograniczenie interwencji na ul. Markiefki w Katowicach.

 

Rejon nr 23

sierż. szt. Mateusz KRZESZOWIAK

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące powstałego dzikiego wysypiska śmieci na ul. Wrocławskiej 44 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - usunięcie dzikiego wysypiska śmieci na ul. Wrocławskiej 44 w Katowicach.

 

Rejon nr 24

st. sierż. Kamil KALĘBKA

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na niedostatecznej wiedzy oraz braku umiejętności reakcji dzieci w zakresie kontaktu z osobami obcymi.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających oraz pokazujących wzorce zachowań w kontaktach z obcym w klubie „Juvenia” w dzielnicy Bogucice, Osiedle Kukuczki na ul. Sandomierskiej 9 w Katowicach dla chętnych dzieci.

 

Rejon nr 25

sierż. szt. Patryk SURMACZA

Plan działania priorytetowego: Dzielnicowy na podstawie analizy zdarzeń zawartych policyjnych bazach danych, rozpoznania i oczekiwań oraz rozmów z Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach zdiagnozował, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na grupowaniu się młodzieży przy ul. Grzegorzka 4 w Katowicach, która to zanieczyszcza i dewastuje plac zabaw ulokowany przy w/w ulicy oraz zakłóca ład i porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie grupowania się młodzieży w obrębie boisk szkolnych w Katowicach ul. Grzegorzka 4 celem poprawy poczucia bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony