WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2021

KOMISARIAT POLICJI I W KATOWICACH

Rejon nr 1

mł. asp. Daniel Szewczyk

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze przyległym do marketu spożywczego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 12. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby bezdomne, które dopuszczają się żebractwa, spożywają alkohol, zanieczyszczające miejsce publiczne oraz zakłócające porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie marketu w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 12.

 

Rejon nr 2

st. sierż. Olaf Kudłacik

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest „cyberzagrożenie”, którego ofiarami jest młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej nr 2 w Katowicach przy al. Roździeńskiego 82. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są uczniowie klas 7. W związku z czym działania profilaktyczne będą miały na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń płynących z internetu takich jak hejt, włamywań na kont np. portali społecznościowych, rozpowszechnianie wizerunku osób bez jej zgody, zastraszanie, nękanie z wykorzystaniem internetu. Zapoznanie z zjawiskiem stalkingu.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z klasami siódmymi, które będą miały na celu wzrost świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń płynących z internetu oraz wypracowanie narzędzi do obrony przed „cyberprzemocą”.

 

Rejon nr 3

st. sierż. Janusz Jesipowicz

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest występowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz demoralizacji młodzieży w obrębie kompleksu budynków mieszczących się przy ul.. Św. Stanisława 7 i 7a w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby bezdomne oraz młodzież zagrożona demoralizacją. We wskazanym miejscu dochodzi do spożywania alkoholu, zanieczyszczania oraz zaśmiecania miejsca publicznego, jak również dewastacji infrastruktury miejskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń oraz zapobieganie demoralizacji młodzieży w obrębie kompleksu budynków mieszczących się przy ul. Św. Stanisława 7 i 7a w Katowicach.

 

Rejon nr 4

sierż. szt. Mateusz Gancarz

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest występowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży w obrębie kamienicy przy ul. Paderewskiego 4 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby bezdomne oraz młodzież zagrożona demoralizacją. We wskazanym miejscu dochodzi do spożywania alkoholu, zanieczyszczania oraz zaśmiecania miejsca publicznego, jak również dewastacji infrastruktury miejskiej.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń oraz zapobieganie demoralizacji młodzieży w obrębie kamienicy przy ul. Paderewskiego 4 w Katowicach.

 

Rejon nr 5

mł. asp. Mariusz Budnik

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości dorastającej młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, których ofiarami jest młodzież ucząca się w Zespole Szkół i Placówek nnr1 w Katowicach ul. Paderewskiego 46. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są uczniowie klas 8. W związku z czym działania profilaktyczne ukierunkowane będą miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z klasami siódmymi, które będą miały na celu wskazanie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 6

mł. asp. Karolina Tyburkiewicz

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze ul. Granicznej 46. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby postronne, w tym bezdomne, żebrzące, spożywające alkohol, zanieczyszczające miejsce publiczne oraz zakłócające porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Granicznej 46.

 

Rejon nr 7

mł. asp. Mariusz Cegieła

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze kamienicy przy ul. Powstańców 6, gdzie dochodzi do gromadzenia się osób postronnych spożywających alkohol, zanieczyszczających miejsce publiczne oraz zakłócających porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie ul. Powstańców 6.

 

Rejon nr 8

sierż. szt. Michał Morawiecki

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze kamienicy przy ul. Kordeckiego 6 polegający na gromadzeniu się osób postronnych spożywających alkohol, zanieczyszczających miejsce publiczne oraz zakłócających porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie ul. Kordeckiego 6.

 

Rejon nr 9

sierż. szt. Michał Filus

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze przy ul. Powstańców 7-9. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze nagminnie dochodzi do parkowania pojazdów na przejściu dla pieszych.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń drogowych w rejonie ul. Powstańców 7-9.

 

Rejon nr 10

sierż. Radosław Rudy

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości dorastającej młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, których ofiarami jest młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej nr 2 w Katowicach przy ul. Adamskiego 24. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są uczniowie klas 8. W związku z czym działania profilaktyczne będą miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z klasami siódmymi, które będą miały na celu zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich

 

Rejon nr 11

asp. Józef Piechna

Plan działania priorytetowego: Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych ankiet zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości dorastającej młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, których ofiarami jest młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są uczniowie pierwszych klas szkoły średniej. W związku z czym działania profilaktyczne ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

Zakładany cel do osiągnięcia – zajęcia profilaktyczne z pierwszymi klasami szkoły średniej, będą miały na celu uświadomienie młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

Powrót na górę strony