Rekrutacja do służby w Policji

Ogłoszenie dla kandydatów do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:


  • 27 luty;
  • 21 kwietnia;
  • 13 lipca;
  • 16 września;
  • 5 listopada;
  • 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Ogłoszenie Komendant Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Na podstawie cyklicznie przeprowadzanej analizy fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie pamiętaj, że dokumeny musisz złożyć z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem!

 

 

Powrót na górę strony